Kirkkonummen hautauspalvelu

Begravnings- samt blomstertjänster sedan 1977

  • slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide00 slide11 slide22 slide33 slide44 slide55 6
KONTAKTA OSS

Begravningstjänster i Kyrkslätt i 40 år –

Vi betjänar Er med all service i samband med begravningar, förtroendefullt och med respekt för tradioner.

Vi erbjuder Er kompletta begravningstjänster.

Ta kontakt så kan vi tillsammans planera en för Er passlig tidtabell samt helhet.

Ni betjänas av Tove Palm och Ina Solja

Volsvägens Blomma

9 – 16

Nyheter

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf har öppnat www.muistollesi.fi sidan

08.05.17

www.muistollesi.fi

Läs mer